Projectes

Illes Balears crea la...

Illes Balears crea al seu Servei de Salut la categoria de tècnic/tècnica en educació física com a personal estatutari de gestió i serveis, a la qual s’accedeix amb el Grau...

UVic i Osonament

La UVic, el 2015 va iniciar la col·laboració amb Osonament, que és un centre de salut mental d’Osona encarregat de fer un seguiment de la gent amb trastorns mentals greus...

EUPAP-Cat

El model europeu de prescripció d’activitat física, també conegut per la sigla EUPAP (European Model for Physical Activity Prescription) té com a finalitat implementar...

Marc Aguilar, EFE a...

Exposo el meu cas. Tinc formació: llicenciat en CAFiE, màster en readaptació a l’entrenament, més formació continuada, soc entrenador personal, readaptador físic i...