QUI SOM?

Les educadores físiques esportives i els educadors físics esportius a l’àmbit de la salut tenim un Grau universitari en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFiE) amb competències professionals específiques sobre la promoció de la salut.

El nostre paper engloba la prevenció, l’adaptació i la millora del rendiment físic esportiu i de la salut de la ciutadania mitjançant la condició física i l’exercici físic, tot contribuint a l’adhesió a les prescripcions de la resta de professionals sanitaris i al manteniment de la pràctica de l’activitat física regular.

Les nostres competències són diverses i es concreten en les tasques següents:

  • Avaluar la condició física dels pacients per millorar-ne el nivell de salut i benestar.
  • Assessorar i orientar en la pràctica d’activitat física amb rigor i professionalitat.
  • Dissenyar programes d’exercici físic adaptats a les característiques de cada pacient.
  • Executar plans d’activitat física i esport de forma conscient i continuada per al desenvolupament dels processos d’adaptació o readaptació.

El nostre objectiu és millorar la salut i la qualitat de vida de les persones mitjançant la pràctica d’exercici físic responsable i personalitzat a les característiques de cada persona. Les funcions bàsiques de les i els educadors físics esportius són millorar la salut, així com prevenir malalties o readaptar la condició física després de lesions i/o malalties.

LES I ELS EDUCADORS FÍSICS ESPORTIUS A L’ÀMBIT DE LA SALUT

Les i els Educadors Físics Esportius (EFE) participen en la readaptació, el reentrenament o la reeducació de persones, grups o equips amb lesions i patologies (diagnosticades o prescrites per un metge), competeixin o no, mitjançant activitats fisicoesportives i exercicis físics adequats a les seves característiques i necessitats.

Resolució de 18 de setembre de 2018, de la Secretaria General d’Universitats

Les funcions bàsiques de les i els educadors físics esportius són millorar la salut, prevenir malalties o readapta la condició física després d’una lesió o patologia.

LES I ELS EDUCADORS FÍSICS ESPORTIUS A L’ÀMBIT DE LA SALUT

Les i els Educadors Físics Esportius (EFE) participen en la readaptació, el reentrenament o la reeducació de persones, grups o equips amb lesions i patologies (diagnosticades o prescrites per un metge), competeixin o no, mitjançant activitats fisicoesportives i exercicis físics adequats a les seves característiques i necessitats.

Les funcions bàsiques de les i els educadors físics esportius són millorar la salut, prevenir malalties o readapta la condició física després d’una lesió o patologia.

COMPETÈNCIES

01

ORIENTAR, DISSENYAR, APLICAR I AVALUAR EXERCICI FÍSIC I CONDICIÓ FÍSICA EN L’ÀMBIT TECNICOCIENTÍFIC.

02

IDENTIFICAR, COMUNICAR I APLICAR CRITERIS CIENTÍFICS EN L`ÀMBIT ANATOMICOFISIOLÒGIC I BIOMECÀNIC.

03

DISSENYAR I APLICAR AMB FLUÏDESA PROCESSOS D’ADAPTACIÓ I MILLORA O READAPTACIÓ.

04

ANÀLISI, DISSENY I AVALUACIÓ DE LES PROVES DE VALORACIÓ I CONTROL DE LA CONDICIÓ DEL RENDIMENT FISICOESPORTIU.

05

READAPTAR, REENTRENAR I REEDUCAR A PERSONES AMB LESIONS O PATOLOGIES.

06

PLANIFICACIÓ, APLICACIÓ, CONTROL I AVALUACIÓ DELS PROCESSOS D’ENTRENAMENT FÍSIC I ESPORTIU.

COMPETÈNCIES

01

ORIENTAR, DISSENYAR, APLICAR I AVALUAR EXERCICI FÍSIC I CONDICIÓ FÍSICA EN L’ÀMBIT TECNICOCIENTÍFIC.

02

IDENTIFICAR, COMUNICAR I APLICAR CRITERIS CIENTÍFICS EN L`ÀMBIT ANATOMICOFISIOLÒGIC I BIOMECÀNIC.

03

DISSENYAR I APLICAR AMB FLUÏDESA PROCESSOS D’ADAPTACIÓ I MILLORA O READAPTACIÓ.

04

ANÀLISI, DISSENY I AVALUACIÓ DE LES PROVES DE VALORACIÓ I CONTROL DE LA CONDICIÓ DEL RENDIMENT FISICOESPORTIU.

05

READAPTAR, REENTRENAR I REEDUCAR A PERSONES AMB LESIONS O PATOLOGIES.

06

PLANIFICACIÓ, APLICACIÓ, CONTROL I AVALUACIÓ DELS PROCESSOS D’ENTRENAMENT FÍSIC I ESPORTIU.

CARTA DE SERVEIS PROFESSIONALS DE LES I ELS EFE-READAPTADORS FÍSICS ESPORTIUS VINCULATS A L’ÀMBIT DE LA SALUT

PROGRAMES D'EXERCICI FÍSIC PER MALALTIES I PATOLOGIES CRÒNIQUES

Disseny, assessorament i supervisió de programes d’exercici físic individualitzats segons els condicionants físics y mèdics de cada malaltia o patologia:

Aparell cardiocirculatoriAparell respiratori

Aparell locomotor

Sistema endocrí

Neurologia

Psicologia – psiquiatria

Oncologia

Aparell digestiu

Malalties infeccioses

Nefrologia – Urologia

Ginecologia

PROGRAMES DE READAPTACIÓ FÍSICA I/O ESPORTIVA

Desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació per lesions específiques, valoració i control del procés de readaptació.

Readaptació de lesions produïdes en l’àmbit laboral, domèstic o de l’activitat física i esportiva.

Readaptació de l’estat de forma física postcirurgia o inactivitat de llarga durada.

Preparació de l’estat de forma física precirurgia.

.

.

PROGRAMES I TÈCNIQUES D'ENTRENAMENT ESPECÍFIQUES

Amb tècniques específiques.

 

Entrenament inercial

Entrenament ab electroestimulació

Entrenament vibratori

.

.

.

.

PROGRAMES

PROGRAMES D’EXERCICI FÍSIC PER A MALALTIES CRÒNIQUES I ALTRES PATOLOGIES

COL·LABORADORS

TAMBÉ ET POT INTERESAR