La salut s'entrena amb els educadors físics esportius

QUI SOM?

Els Educadors Físics Esportius a l’àmbit sociosanitari som graduats universitaris en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFiE) amb competències sobre l’àmbit de la salut.

El nostre paper engloba la prevenció, l’adaptació i  la millora del rendiment físic esportiu i de la salut de la ciutadania mitjançant la condició física i l’exercici físic, tot contribuint a l’adhesió a les prescripcions de la resta de professionals sanitaris i al manteniment de la pràctica de l’activitat física regular.

Les nostres competències són diverses i es concreten en les tasques següents:

  • Avaluar la condició física dels pacients per millorar-ne el nivell de salut i benestar.
  • Assessorar i orientar en la pràctica d’activitat física amb rigor i professionalitat.
  • Dissenyar programes d’exercici físic adaptats a les característiques de cada pacient.
  • Executar plans d’activitat física i esport de forma conscient i continuada per al desenvolupament dels processos d’adaptació o readaptació.

El nostre objectiu és millorar la salut i qualitat de vida de les persones mitjançant la pràctica d’exercici físic responsable i personalitzat a les característiques de cada persona. Les funcions bàsiques del EFE és millorar la salut, així com prevenir malalties o readaptar la condició física després de lesions o/i malalties.

Educadors Físics Esportius a l’àmbit sociosanitari

Els Educadors Físics Esportius (EFEs) s’adhereixen a l’àmbit sociosanitari públic i privat per garantir un pla integral d’intervenció terapèutica per cada persona, tot contribuint a la resta de preinscripcions dels professionals sanitaris.

El principal objectiu dels educadors físics esportius a l’àmbit sociosanitari és aconseguir que la persona torni a recuperar el seu estat de condició física o el millori previ a la patologia, malaltia o lesió.

Educadors Físics Esportius a l’àmbit sociosanitari

Els Educadors Físics Esportius (EFEs) s’adhereixen a l’àmbit sociosanitari públic i privat per garantir un pla integral d’intervenció terapèutica per cada persona, tot contribuint a la resta de preinscripcions dels professionals sanitaris.

El principal objectiu dels educadors físic esportius a l’àmbit sociosanitari és aconseguir que la persona torni a recuperar el seu estat de condició física o el millori previ a la patologia, malaltia o lesió.

COMPETÈNCIES

Educador Físic Esportiu per a la salut - Competència tècnic-científica

01

ORIENTAR, DISSENYAR, APLICAR I AVALUAR EXERCICI FÍSIC I CONDICIÓ FÍSICA EN L’ÀMBIT TÈCNIC-CIENTÍFIC.

02

IDENTIFICAR, COMUNICAR I APLICAR CRITERIS CIENTÍFICS EN L’ÀMBIT ANATÒMIC-FISIOLÒGIC I BIOMECÀNIC

03

DISSENYAR I APLICAR AMB FLUÏDESA PROCESSOS D’ADAPTACIÓ I MILLORA O READAPTACIÓ.

04

ANÀLISI, DISSENY I AVALUACIÓ DE LES PROVES DE VALORACIÓ I CONTROL DE LA CONDICIÓ DEL RENDIMENT FÍSIC-ESPORTIU

Educador físic esportiu per a la salut, competència rendiment físic

05

READAPTAR, REENTRENAR I REEDUCAR A PERSONES AMB LESIONS O PATOLOGIES

06

PLANIFICACIÓ, APLICACIÓ, CONTROL I AVALUACIÓ DELS PROCESSOS D’ENTRENAMENT FÍSIC I ESPORTIU

COMPETÈNCIES

Educador Físic Esportiu per a la salut - Competència tècnic-científica

01

ORIENTAR, DISSENYAR, APLICAR I AVALUAR EXERCICI FÍSIC I CONDICIÓ FÍSICA EN L’ÀMBIT TÈCNIC-CIENTÍFIC.

02

IDENTIFICAR, COMUNICAR I APLICAR CRITERIS CIENTÍFICS EN L’ÀMBIT ANATÒMIC-FISIOLÒGIC I BIOMECÀNIC

03

DISSENYAR I APLICAR AMB FLUÏDESA PROCESSOS D’ADAPTACIÓ I MILLORA O READAPTACIÓ.

Educador físic esportiu per a la salut, competència rendiment físic

04

ANÀLISI, DISSENY I AVALUACIÓ DE LES PROVES DE VALORACIÓ I CONTROL DE LA CONDICIÓ DEL RENDIMENT FÍSIC-ESPORTIU

05

READAPTAR, REENTRENAR I REEDUCAR A PERSONES AMB LESIONS O PATOLOGIES

06

PLANIFICACIÓ, APLICACIÓ, CONTROL I AVALUACIÓ DELS PROCESSOS D’ENTRENAMENT FÍSIC I ESPORTIU

EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES RECONEIX COMPETÈNCIES
ALS EDUCADORS FÍSICS ESPORTIUS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT

EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES RECONEIX COMPETÈNCIES
ALS EDUCADORS FÍSICS ESPORTIUS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT