La salut s'entrena amb els educadors físics esportius

QUI SOM?

Els Educadors Físic Esportius a l’àmbit sociosanitari som graduats universitaris en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFiE) amb competències sobre l’àmbit de la salut.

El nostre paper engloba la prevenció, l’adaptació i  la millora del rendiment físic esportiu i de la salut de la ciutadania mitjançant la condició física i l’exercici físic, tot contribuint a l’adhesió a les prescripcions de la resta de professionals sanitaris i al manteniment de la pràctica de l’activitat física regular.

Les nostres competències són diverses i es concreten en les tasques següents:

  • Avaluar la condició física dels pacients per millorar-ne el nivell de salut i benestar.
  • Assessorar i orientar en la pràctica d’activitat física amb rigor i professionalitat.
  • Dissenyar programes d’exercici físic adaptats a les característiques de cada pacient.
  • Executar plans d’activitat física i esport de forma conscient i continuada per al desenvolupament dels processos d’adaptació o readaptació.

El nostre objectiu és millorar la salut i qualitat de vida de les persones mitjançant la pràctica d’exercici físic responsable i personalitzat a les característiques de cada persona. Les funcions bàsiques del EFE és millorar la salut, així com prevenir malalties o readaptar la condició física després de lesions o/i malalties.

Educadors Físic Esportius a l’àmbit sociosanitari

Àmbit sociosanitari públic o privat

Els Educadors Físic Esportius (EFEs) s’adhereixen a l’àmbit sociosanitari públic i privat per garantir un pla integral d’intervenció terapèutica per cada persona, tot contribuint a la resta de preinscripcions dels professionals sanitaris.

Àmbit sociosanitari públic o privat

El principal objectiu dels educadors físics esportius a l’àmbit sociosanitari és aconseguir que la persona torni a recuperar el seu estat de condició física o el millori previ a la patologia, malaltia o lesió.

Educadors Físic Esportius a l’àmbit sociosanitari

Àmbit sociosanitari públic o privat

Els Educadors Físic Esportius (EFEs) s’adhereixen a l’àmbit sociosanitari públic i privat per garantir un pla integral d’intervenció terapèutica per cada persona, tot contribuint a la resta de preinscripcions dels professionals sanitaris.

Àmbit sociosanitari públic o privat

El principal objectiu dels educadors físic esportius a l’àmbit sociosanitari és aconseguir que la persona torni a recuperar el seu estat de condició física o el millori previ a la patologia, malaltia o lesió.

COMPETÈNCIES

Educador Físic Esportiu per a la salut - Competència tècnic-científica

01

ORIENTAR, DISSENYAR, APLICAR I AVALUAR EXERCICI FÍSIC I CONDICIÓ FÍSICA EN L’ÀMBIT TÈCNIC-CIENTÍFIC.

02

IDENTIFICAR, COMUNICAR I APLICAR CRITERIS CIENTÍFICS EN L’ÀMBIT ANATÒMIC-FISIOLÒGIC I BIOMECÀNIC

03

DISSENYAR I APLICAR AMB FLUÏDESA PROCESSOS D’ADAPTACIÓ I MILLORA O READAPTACIÓ.

04

ANÀLISI, DISSENY I AVALUACIÓ DE LES PROVES DE VALORACIÓ I CONTROL DE LA CONDICIÓ DEL RENDIMENT FÍSIC-ESPORTIU

Educador físic esportiu per a la salut, competència rendiment físic

05

READAPTAR, REENTRENAR I REEDUCAR A PERSONES AMB LESIONS O PATOLOGIES

06

PLANIFICACIÓ, APLICACIÓ, CONTROL I AVALUACIÓ DELS PROCESSOS D’ENTRENAMENT FÍSIC I ESPORTIU

COMPETÈNCIES

Educador Físic Esportiu per a la salut - Competència tècnic-científica

01

ORIENTAR, DISSENYAR, APLICAR I AVALUAR EXERCICI FÍSIC I CONDICIÓ FÍSICA EN L’ÀMBIT TÈCNIC-CIENTÍFIC.

02

IDENTIFICAR, COMUNICAR I APLICAR CRITERIS CIENTÍFICS EN L’ÀMBIT ANATÒMIC-FISIOLÒGIC I BIOMECÀNIC

03

DISSENYAR I APLICAR AMB FLUÏDESA PROCESSOS D’ADAPTACIÓ I MILLORA O READAPTACIÓ.

Educador físic esportiu per a la salut, competència rendiment físic

04

ANÀLISI, DISSENY I AVALUACIÓ DE LES PROVES DE VALORACIÓ I CONTROL DE LA CONDICIÓ DEL RENDIMENT FÍSIC-ESPORTIU

05

READAPTAR, REENTRENAR I REEDUCAR A PERSONES AMB LESIONS O PATOLOGIES

06

PLANIFICACIÓ, APLICACIÓ, CONTROL I AVALUACIÓ DELS PROCESSOS D’ENTRENAMENT FÍSIC I ESPORTIU

ON ESTEM?

CENTRES SOCIOSANITARIS

CENTRES DE TREBALL

CENTRES D’ACTIVITATS FÍSIQUES

EL MINISTERIO DE SANIDAD RECONEIX COMPETÈNCIES
ALS EDUCADORS FÍSIC ESPORTIUS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT

EL MINISTERIO DE SANIDAD RECONEIX COMPETÈNCIES
ALS EDUCADORS FÍSICS ESPORTIUS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT